Online background collation tool for new arrivals - Slovak

Please complete the following sections in full:

Fields marked with * are mandatory

Všeobecné

Samec Žena
12345678910
AnoNie

Vzdelanie

PredmetAnoNieNie som si istý(á)
Anglický jazyk
Matematika
Odborný predmet (prírodné vedy)
Informačné a komunikačné technológie
Geografia
Dejepis
Telesná výchova
Výtvarná výchova
Dizajn a výroba
Náboženská výchova
Jazyky


AnoNie

Rodina


AnoNie

Záľuby

Ďalšie vzdelávanieTranslation and audio files by Medway Minority Ethnic Achievement Team