Online background collation tool for new arrivals - Albanian

Please complete the following sections in full:

Fields marked with * are mandatory

General

Mashkull Femër
12345678910
PoJo

SHKOLLIMI

LëndaPoJoNuk jam i sigurtë
Anglisht
Matematikë
Shkencat
Kompjutër
Gjeografi
Histori
Fiskulturë
Vizatim
Dizenjo dhe Teknologji
Edukimi Fetar
Gjuhët e Huaja


PoJo

FAMILJA


PoJo

INTERESAT

SHKOLLIMI I MËTEJSHËM